HTML Kodları ve Anlamları “HTML Sözlük”

KODBİLGİ
<!DOCTYPE> Belge türü bilgilerini tanımlaya yarar.
<!-- ... -->Kodlara, yorum veya açıklama vermek için kullanılır. Ayrıca tarayıcıda görünmez.
<a>HTML kod içerisinde belge veya belgeler arasındaki bağlantıları tanımlar.
<abbr>Kısaltılmış bir ifadeyi tanımlamak için kullanılır ve aramalarda sayfa kaynağı hakkında bilgiler verir.
<acronym>Kısaltmaları ve etiketlerin işlevini tanımlar.
<address>Site sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar.
<applet>HTML belgelerin içerisinde java dosyalarını birleştirmek için kullanılır.
<area />Harita görüntüsü üzerinde tıklanabilir alanı tanımlar.
<b>Metinlerin kalın görünmesini sağlar.
<base />Bir belgedeki tüm URL'ler için taban URL tanımlaması yapar.
<basefont />Bir belgedeki tüm metinler için renk, boyut ve yazı tiplerini varsayılan olarak tanımlar.
<bdo>Metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır.
<big>Varsayılan metin boyutlarını bir puan artırmak için kullanılır.
<blink>Yanıp sönen bir metin oluşturmak için kullanılır.
<blockquote>Alıntı tanımlaya yarar. Metinlerin bir şekil veya bir küme içerisinde görünmesini sağlar.
<body>HTML belgesinin gövde kısmını oluşturan koddur.
<br />Yeni bir satır ve satır arasına boşluk vermek için kullanılır.
<button>Bir düğmenin tıklanabilir olmasını sağlar.
<caption>Masaüstünde başlık oluşturulmasında kullanılır.
<center>Metin veya görüntüleri ortalamak için kullanılır.
<cite>Alıntıların tanımlanması sağlar.
<code>Kodları tanımlar.
<col />Bir sütunun ya da bir tablonun öznitelik değerlerini tanımlar.
<colgroup>Bir tablo veya daha fazla sütun gruplarının biçimlendirir.
<dd>Bir tanım listesinde bir öğenin açıklamasını tanımlar.
<del>Metni çizmek, metine merkez hattı vermek için kullanılır.
<dfn>Bir tanım kavramı oluşturmada kullanılır.
<dir>Bir dizin listesi yapmada kullanılır.
<div>Bir belgedeki bölümleri tanımlar.
<dl>Bir tanım listesini tanımlamak için kullanılır.
<dt>Bir tanım listesindeki terimi (öğe) tanımlamada kullanılır.
<em>Metinlere italik görünüm vermede kullanılır. Bu etiket <i> etiketi ile aynı özelliğe sahiptir; ancak, özellikle vurgu yapılacak metinlerde <em> etiketinin kullanılması önerilir.
<embed>Video dosyalarını veya müzik dosyalarını eklemede kullanılır.
<fieldset>Grup şeklindeki elemanlara çerçeve veya kutu içerisine almada kullanılır.
<font>Yazı tipini, türünü ve boyutunu tanımlar.
<form>HTML formu oluşturmada kullanılır.
<frame />Çerçeve içinde bir çerçeve oluşturmak için kullanılır.
<frameset>Kare seti oluşturmak için kullanılır.
<h1> to <h6>HTML belgesindeki başlıkları ve türünü belirlemek için kullanılır.
<head>Belge hakkında bilgi vermek için kullanılır.
<title>Başlık oluşturmada kullanılır.
<hr />Yatay bir çizgi yapmaya yarar.
<html>Bir HTML belgesinin kök (yapısını) tanımlar.
<i>Metni italik yapar.
<iframe>Satır içi çerçeve tanımlar.
<img />HTML belgelerindeki görüntüleri göstermede kullanılır.
<input />Formdaki giriş alanını tanımlar.
<ins>Altı çizili metin oluşturur.
<kbd>Klavyeden giriş metinlerini ve kod gösterimini tanımlar.
<label>Bir eleman için etiket tanımlar.
<legend>Elemanlar için bir başlık tanımlar.
<li>Bir liste ögesi hakkında bilgi görüntülemede için kullanılır.
<link />Belgeler ve dış kaynaklar arasındaki bağlantı oluşturur.
<listing>Fonksiyon etiketlerinde bu etiket yerine <pre> etiketi kullanılması tavsiye edilir. <pre> etiketi <listing> etiketine göre daha kullanışlıdır.
<map>Bu etiket resim haritası oluşturmada kullanılır.
<marquee> Metin dikey veya yatay yapmaya yarar.
<menu>Bir menü listesi tanımla da kullanılır.
<meta />Meta etiketleri oluşturmaya yarar.
<nobr>Metin veya resimlerin satır sonlarında boşluk oluşumunu engeller.
<noframes>Çerçeve desteklenmeyen tarayıcılar için bilgi tanımlar.
<noscript>Komutları desteklemeyen tarayıcılar için alternatif bir içerik tanımlar.
<object>HTML içerisinde gömülü nesneleri tanımlar.
<ol>Sıralı bir liste tanımlar.
<optgroup>Bir açılır liste halinde gruplandırılmış olan çeşitli seçenekleri görüntüler.
<option>Bir açılır liste içinde seçeneklerden bazılarını seçmek için kullanılır.
<p>Paragraf oluşturmak için kullanılır.
<param />Bir nesne için bir parametre tanımlar. (Gömülü uygulamalar için ayar kısmı)
<pre>Aynı yazı tipi boyutunda bir metin oluşturmak için kullanılır.
<q>Etiket için kısa bir alıntı tanımlar.
<s>Metinde merkez hattı oluşturmaya yarar. <del> etiketi ile aynı işleve sahiptir. <s> yerine etiketi yerine <del> daha kullanışlıdır.
<samp>Bilgisayar programından örnek çıktı tanımlar.
<script>İstemci tarafında çalıştırılacak komut dosyasını tanımlar.
<select>Açılır liste oluşturmaya yarar.
<small>Metin boyutunu küçültür.
<span>Bir belgedeki bölümleri tanımlar.
<strike>Üstü çizili metinler oluşturmak için kullanılır.
<strong><b> etiketi ile aynı işleve sahip / metinleri kalın yapmak için kullanılır.
<style>HTML belgesinin stil bilgilerini tanımlar.
<sub>Altsimge oluşturmada kullanılır. Örnek: H2
<sup>Üstsimge oluşturmada kullanılır. Örnek: m3 
<table>Tablo oluşturma.
<tbody>Tablo grubu oluşturmak için kullanılır.
<td>Bir tablodaki bir hücreyi / bölümü tanımlar.
<textarea>Uzun yazı alanı oluşturmada kullanılır.
<tfoot>Tabloda grup için footer / alt bilgi kısmı tanımlar.
<th>Tablodaki hücre başlıklarını tanımlar.
<thead>Tablodaki bir grup için başlık oluşturmada kullanılır.
<tr>Bir tablodaki satırları oluşturmada kullanılır.
<tt>Özel metin oluşturmada kullanılır.
<u>Altı çizili metin oluşturmada kullanılır. Fakat, HTML4 ile bu özellik iptal edilmiştir.  <ins> etiketinin işlevselliği <u> etiketiyle aynıdır.
<ul>Düzensiz, işaretsiz liste oluşturur.
<var>Yazı içinde değişkeni tanımlar.
<xmp>Ön tanımlı yazı için kullanılır. Fakat, bu özellikte HTML4 ile iptal edilmiştir. <pre> etiketi de ile aynı işlevi tanımladığı için xmp yerine pre tavsiye edilir.